top of page

MISSIE EN VISIE

English below

Français en bas

VISIE EN MISSIE VAN AARDE OASE

Visie

Wij zijn natuur.

We worden geboren, we zogen, we drinken, we eten aardse groenten en vruchten, we slapen, we zoeken beschutting, we ademen, we bewegen, we vrijen, we planten ons voort, we sterven.

Als we in respect genieten van al het aardse, als we ons verwonderen over alles wat groeit & bloeit en als we ons zo verbinden met de natuur, met onze natuur, met de natuur van de anderen,

dan leven we in harmonie en geluk. We ontdekken onze vermogens & kwaliteiten en we leven ze.

Vanuit een diepe verbinding evolueren we naar meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Missie

Aarde Oase is het centrum waar we kunnen Genieten en Groeien in het Groen.

We kiezen voor kleinschaligheid, verbinding en ecologie in een sociale context.

Aarde Oase is de plek waar mensen mogen onthaasten, ontspannen en/of zich ontwikkelen.

Ons aanbod:

*Workshops in persoonlijke groei

*Verhuur voor vieringen zonder alcohol

*Verhuur voor workshops

*Kleinschalig ecologisch kamperen

*Ontspanningsmassage

*Sauna

*Ecologisch tuinieren met boomgaard, moestuin, schapen en kippen

*Feestelijke evenementen zoals Ecstatic Dance en Het Feest van de Natuur

*Wandelpsychotherapie en - coaching

De groene draad verweven door al deze activiteiten is het verbinden met en genieten van de natuur.

0476 637 647

Ternat

ENGLISH

Vision and mission in Earth Oasis

Vision

We are nature.

We are born, we suckle, we drink, we eat earthly vegetables and fruits, we sleep, we seek shelter, we breathe, we move, we make love, we reproduce, we die.

When we enjoy everything earthly in respect, when we marvel at everything that grows & blossoms and when we connect with nature, with our nature, with the nature of others,

then we live in harmony and happiness. We discover our abilities & qualities and we live them.

From a deep connection, we evolve towards more involvement and responsibility.

Mission

Earth Oasis is the center where we can Enjoy and Grow in the Green.

We opt for small-scale, connection and ecology in a social context.

Earth Oasis is the place where people can unwind, relax and / or develop.

Our offer:

* Workshops in personal growth

* Rentals for celebrations without alcohol

* Rental for workshops

* Small-scale ecological camping

* Relaxation massage

*Sauna

* Ecological gardening with orchard, vegetable garden, sheep and chickens

* Festive events such as Ecstatic Dance and The Party of Nature

* Walking psychotherapy and coaching

The green thread woven through all these activities is connecting with and enjoying nature.

www.aarde-oase.com

0476 637 647

Ternat

FRANCAIS

Vision et mission à Earth Oasis

Vision

Nous sommes la nature.

On naît, on tète, on boit, on mange des légumes et des fruits terrestres, on dort, on cherche un abri, on respire, on bouge, on fait l'amour, on se reproduit, on meurt.

Lorsque nous apprécions tout ce qui est terrestre dans le respect, lorsque nous nous émerveillons de tout ce qui pousse et fleurit et lorsque nous nous connectons avec la nature, avec notre nature, avec la nature des autres,

alors nous vivons dans l'harmonie et le bonheur. Nous découvrons nos capacités et nos qualités et nous les vivons.

D'un lien profond, nous évoluons vers plus d'implication et de responsabilité.

Mission

Earth Oasis est le centre où nous pouvons profiter et grandir dans le vert.

Nous optons pour la petite échelle, la connexion et l'écologie dans un contexte social.

Earth Oasis est le lieu où les gens peuvent se détendre, se détendre et / ou se développer.

Notre offre:

* Ateliers de développement personnel

* Locations pour fêtes sans alcool

* Location pour ateliers

* Camping écologique à petite échelle

* Massage de relaxation

*Sauna

* Jardinage écologique avec verger, potager, moutons et poulets

* Événements festifs tels que la danse extatique et la fête de la nature

* Psychothérapie et coaching de la marche

Le fil vert tissé à travers toutes ces activités est de se connecter et de profiter de la nature.

0476 637 647

Ternat

Aarde Oase is de plek 

om tot rust te komen, om te onthaasten

om te genieten, om je zorgen te vergeten 

om te groeien, om je ballast af te gooien

om te feesten, om je ernst opzij te zetten

Natuurlijk ! genieten en groeien in het groen

Natuurlijk ! genieten

Wat wij graag doen is ervoor zorgen dat mensen genieten, hier en 

elders.

Hier betekent een zalige plek in het natuurgebied Liedekerkebos

met een ruime tuin 

een prachtig panorama

gezellige ruimtes en zalen

we luisteren naar jouw wensen

Natuurlijk ! groeien

Wat wij graag doen is ervoor zorgen dat jij groeit, ontwikkelt, 

transformeert

met plezier

een krachtige eenvoud

veiligheid en respect

vriendschappelijk en liefdevol

De wijsheid zit in ons en ze zit vaak op slot.

We zoeken en vinden de sleutel samen met jou.

VISIE

Natuur en mens

 

Als we de woorden ‘natuur en mens’ uitspreken, bedoelen we vaak dat 

er een link is tussen mens en natuur. 

We zijn dan zeker dat natuur voor ons van grote betekenis is. 

Ze geeft ons lucht, water, vuur en aarde. 

Ze geeft ons stilte en rust.

In Moeder Aarde groeit ons voedsel: fruit, zaden, noten, granen en groenten. 

Ze geeft ons materiaal om onze huizen te bouwen, onze wegen, onze auto’s.

Ze geeft ons de energie om te leven en te beleven.

De natuur is daar en wij zijn hier. 

We consumeren voedsel, lucht, materiaal.

Soms gaan we er naar toe: 

we wandelen, we zonnebaden, we werken in de tuin.

we genieten. 

Natuur=mens=natuur=mens

jij ademt natuur 

jij drinkt natuur 

jij verwarmt je met natuur 

jij eet natuur

jij slaapt zoals het schaap slaapt

jij beweegt zoals de beer beweegt

jij vrijt zoals de vos vrijt

jij werd geboren zoals de otter geboren werd

jij sterft zoals het hert sterft

Jouw lichaam regelt je bloedstroom, je ademstroom, je vertering, je 

aanmaak van cellen, je waarneming met je zintuigen, je groei, je 

weerstand tegen ziekten, je beweging.

Wat een wonder, wat een intelligentie. 

Een natuurlijke intelligentie. Die zit in jou.

Dat ben jij.

Jij beschikt over een natuurlijke wijsheid 

een natuurlijk weten 

een natuurlijk aanvoelen

een natuurlijk verbinden

Vaak zijn we niet in verbinding met de natuur en met onze natuur.

we piekeren, we eten junkfood, we ademen te snel, we haasten ons, we 

bewegen te weinig, slapen te weinig, en amuseren ons te weinig

het zit op slot

onze natuurlijke wijsheid zit op slot

bottom of page